Knihy

Podnetné, inšpiratívne, poučné knihy, ktoré považujem za veľmi dôležité

Daniel Howell - Naboso

Kategória:

Väčšina z nás si s úľavou oddýchne, keď sa vyzuje z topánok. Je to nádherný pocit.

Doktor Daniel Howell nám vo svojej knihe ukazuje, že nejde len o príjemný pocit, ale že to prospieva aj nášmu zdraviu a životu. Výskum preukázal, že chôdza alebo beh naboso pomáha nielen našim nohám, ale celému telu a duši. Topánky sú príčinou mnohých zdravotných problémov, bolestí chodidiel, chrbta a hlavy počnúc, cez poruchy spánku a sústredenia, až po časté chrípky, infekcie alebo syndróm vyhorenia.

Forest Carter - Škola Malého stromu

Kategória:

Viete niečo o duši amerických Indiánov? Viete, že stromy hovoria? Viete ako posielať správy prostredníctvom hviezd? Viete niečo o smiechu a slzách v ľudskom srdci? Viete ako obohatiť svoje myšlienky a život? Alebo o vernosti psov, falošnosti politikov a hrdosti, ktorá sa nedá kúpiť za peniaze?

Michail Tombak - Je možné žiť 150 rokov?

Kategória:

Profesor Dr. hab. Michail Tombak (biochemik) patrí do svetovej elity významných špecialistov prírodných liečiteľských metód. Je autorom bestsellerov venovaných zdravému, aktívnemu a dlhému životu. Svoje úvahy, opierajúce sa o výskumy a vlastné skúsenosti, uviedol vo svojich knihách.

Marie-Luise von Franz - Psychologický výklad rozprávok

Kategória:

V rozprávkových príbehoch a v osudoch ich hrdinov je človek po stáročia v symbolickej podobe konfrontovaný s ťažkosťami a nebezpečenstvami, ktorým je sám v živote vystavený. M. L. von Franz vo svojom, dnes už klasickom diele, interpretuje rozprávkové deje na základe jednotlivých archetypov hlbinnej psychológie a odkrýva tak v príbehoch ich uzdravujúcu a stabilizačnú úlohu pre životnú cestu človeka. Jednotlivé pojmy psychológie C. G. Junga, ktoré sú pre pochopenie rozprávok dôležité, sú názorne vysvetlené na rade rozprávkových príbehov.

Ruediger Dahlke - Zdriemnite si

Kategória:

Doba, kedy bol obedňajší spánok len pre malé deti a dôchodcov, je definitívne preč. Podľa Ruediger Dahlkeho, ale aj podľa univerzitných výskumov, nám poludňajší spánok nielen dodá energiu, ale tiež zlepší náš psychický aj fyzický stav. Mnoho vysoko výkonných ľudí (napr. Thomas Alva Edison) síce v noci spali len pár hodín, ale počas dňa si znovu a znovu na chvíľu zdriemli a potom si zo spánku prinášali tie najlepšie nápady. V Japonsku sa táto veľm rozšírená stratégia nazýva inemuri, a toto umenie si tam vysoko cenia.

Dr. Wayne W. Dyer - Život v harmónii

Kategória:

Rovnováha. Ono magické slovo, stav duše i tela, ktorý hľadáme po celý život.

Doktor Dyer sa pokúša svojim čitateľom ponúknuť pomoc, ako môžu znovu prijať rovnováhu do svojich životov. Nechce po nás radikálnu zmenu správania, skôr sa snaží ukázať nám, ako zladením svojich myšlienok obnovíme rovnováhu medzi tým, po čom túžime, a tým, ako naozaj žijeme. My všetci sme dôležitou súčasťou procesu tvorby a máme v sebe prostriedky na vytvorenie všetkého, čo si prajeme. Stačí, keď odhalíme myšlienky, ktoré nie sú v rovnováhe, a napravíme ich.

Erhard Thiel - Reč ľudského tela prezradí viac ako tisíc slov

Kategória:

V nenápadnej a útlej knižke (v slovenskom preklade vyšla v roku 1999) autor príťažlivou formou popisuje, čo všetko sa môže skúsený ale aj laický pozorovateľ dozvedieť, ak si pozornejšie bude všímať signály, ktoré vysiela ľudské telo.

Don Miguel Ruiz, Mary Carroll Nelson - Prestaň sa báť

Kategória:

Učenie dona Miguela Ruiza, ako ho zaznamenala Mary Carroll Nelson v knihe s podtitulom Toltécky sprievodca k slobode a radosti.

Aby sme mohli praktikovať štyri dohody a dosiahnuť víťazstvo lásky, musíme sa najprv zbaviť strachu. Strach je zdrojom všetkých negatívnych dohôd, ktoré so životom uzavierame. Môže nás pripraviť o radosť, naše prirodzené právo. Ak sa dokážeme pozrieť na svoj život a svet bez strachu a posudzovania, uvedomíme si, že sen, ktorý snívame - realita - môže byť taký, aký si prajeme.

Margot Ruis - Bytosti prírody a liečenie Zeme

Kategória:

Margot Ruis prináša v tejto knihe neobvyklé vhľady do sveta, ktorý je pre väčšinu ľudí nášho kultúrneho okruhu neviditeľný. Roky komunikuje s bytosťami prírody a odovzdáva ich naliehavé posolstvo. Pochybný technologický a spoločenský vývoj v posledných desaťročiach poškodzuje nielen žviditeľné životné prostredie, ale aj jemnohmotné úrovne Zeme. Každý človek však môže vedomým životom prispieť k jej liečeniu.

Margot Ruis - Bytosti prírody

Kategória:

Margot Ruis patrí k tým nemnohým ľuďom, ktorí môžu vidieť prírodné bytosti a hovoriť s nimi. Obracia sa k nim s láskou a pochopením a vďaka tomu môže prenikať do jemného sveta, ktorý prežaruje stromy, lúku, potok, les i hory.

Stránky

Subscribe to RSS - Knihy