Marie-Luise von Franz - Psychologický výklad rozprávok

V rozprávkových príbehoch a v osudoch ich hrdinov je človek po stáročia v symbolickej podobe konfrontovaný s ťažkosťami a nebezpečenstvami, ktorým je sám v živote vystavený. M. L. von Franz vo svojom, dnes už klasickom diele, interpretuje rozprávkové deje na základe jednotlivých archetypov hlbinnej psychológie a odkrýva tak v príbehoch ich uzdravujúcu a stabilizačnú úlohu pre životnú cestu človeka. Jednotlivé pojmy psychológie C. G. Junga, ktoré sú pre pochopenie rozprávok dôležité, sú názorne vysvetlené na rade rozprávkových príbehov. Kniha vznikla z prednášok, ktoré mala autorka v sedemdesiatych rokoch na Inštitúte C. G. Junga v Zürichu.

Kategória:

Komentáre

Veľmi dobre vysvetlené, prečo sú v ľudové rozprávky také horory (počnúc rozsekanými vlkmi, drakmi, či trolmi, cez rôzne prekliatia a zakliatia až po odťaté rôzne údy alebo hlavy, bratovraždy a tak ďalej a tak podobne) a prečo je to pre poslucháča (dieťa či dospelého) prospešné.