Margot Ruis - Bytosti prírody

Margot Ruis patrí k tým nemnohým ľuďom, ktorí môžu vidieť prírodné bytosti a hovoriť s nimi. Obracia sa k nim s láskou a pochopením a vďaka tomu môže prenikať do jemného sveta, ktorý prežaruje stromy, lúku, potok, les i hory.

Vo svojej knihe Bytosti prírody s podtitulom Stretnutie s priateľmi človeka píše autorka o tom, že elfovia, dévovia stromov, škriatkovia, vodné žienky a ďalší obyvatelia prírody boli človeku kedysi dôvernými priateľmi, mohol ich vnímať. Odvtedy uplynulo veľa času, prírodné bytosti však nezmizli a aj dnes sa s nimi môžeme stretnúť. Margot Ruis nielen opisuje množstvo zážitkov zo svojich stretnutí s bytosťami prírody, ale zároveň aj ukazuje cestu, ako sa prirodzeným spôsobom učiť vnímať tieto bytosti a tým obohatiť svoj život, doslova mu dať úplne novú dimenziu. Táto kniha je už mnoho rokov "klasikou" medzi knihami na túto tému.

Kategória:

Komentáre

Prednášku Margot Ruis o bytostiach prírody (na prednáškovom fóre Sveta grálu v Prahe v roku 2009) si môžete vypočuť tu: https://www.youtube.com/watch?v=bAx2pRRHm2Q