Dr. Wayne W. Dyer - Život v harmónii

Rovnováha. Ono magické slovo, stav duše i tela, ktorý hľadáme po celý život.

Doktor Dyer sa pokúša svojim čitateľom ponúknuť pomoc, ako môžu znovu prijať rovnováhu do svojich životov. Nechce po nás radikálnu zmenu správania, skôr sa snaží ukázať nám, ako zladením svojich myšlienok obnovíme rovnováhu medzi tým, po čom túžime, a tým, ako naozaj žijeme. My všetci sme dôležitou súčasťou procesu tvorby a máme v sebe prostriedky na vytvorenie všetkého, čo si prajeme. Stačí, keď odhalíme myšlienky, ktoré nie sú v rovnováhe, a napravíme ich.

Kategória:

Komentáre

Kniha má podtitul 9 princípov k vytvoreniu návykov, ktoré súznejú s vašou túžbou.
Predslov napísal Jaroslav Dušek.