Erhard Thiel - Reč ľudského tela prezradí viac ako tisíc slov

V nenápadnej a útlej knižke (v slovenskom preklade vyšla v roku 1999) autor príťažlivou formou popisuje, čo všetko sa môže skúsený ale aj laický pozorovateľ dozvedieť, ak si pozornejšie bude všímať signály, ktoré vysiela ľudské telo.

Podľa psychologických výskumov v rozhovoroch získavame len 7% informácií, ďaľších 38% získavame zo zvuku hlasu, ale až 55% informácií získavame z reči tela. Autor knihy zdôrazňuje, že reč tela – gestá sú jednak získané, jednak vrodené. Potvrdzujú to porovnania ľudí piatich kontinentov a kultúr, na základe ktorých sa zistilo, že všade existujú rovnaké gestá a mimika, ktoré sa viažu k pocitom ako radosť, hnev, smútok , záujem, prekvapenie, strach, zúrivosť, hnus, opovrhnutie, hanba. Zaujme tiež zistenie, podľa ktorého čím niekto stojí vyššie na rebríčku moci, tým skromnejšie sú jeho gestá. Množstvo gest sa zmenšuje aj s vekom.

V jednotlivých kapitolách autor popisuje, ako sa reč tela prejavuje v kanceláriách, pri státí a sedení, pri gestikulácii, píše tiež o podnikových večierkoch, levoch salónov, zvádzaní, tajomstvách cigaretového dymu, o hrách so šálkami a mnoho ďalších zaujímavých informácií.

Knihu (v českom preklade) si môžete prečítať online tu: http://user.unob.cz/fisera/files/volitelne/_poz_vy/lit_h/rec_tela_prozra...

Kategória: