Sebarozvoj

Všetko, čo rozvíja ducha a dušu

Hlúposť

Kategória:

Hneď na začiatok poznamenávam, že veľmi dôsledne rozlišujem medzi pojmami vzdelaný, sčítaný, inteligentný a múdry.
Väčšina ľudí tieto slová považuje za synonymá - a mýlia sa.

Mantry

Kategória:

Slovo mantra pochádza zo sanskritských slov manana (myslieť) a trana (duchovné prebudenie). Mantry sú texty v niektorom z posvätných jazykov a ich použitie a účinok boli opísané už v starých indických Védach. Mantry však používali aj starí Egypťania, ranní kresťania a moslimovia.

O účinkoch zvuku dodnes učia hinduisti a budhisti. Tí hovoria, že všetky zvuky sveta vyšli z prvotnej vibrácie vesmíru - posvätnej slabiky ÓM, ktorá je najmocnejšia mantra a je stotožňovaná so všetkými veľkými bohmi. Táto slabika je takmer vždy súčasťou všetkých ostatných mantier.

Stránky

Subscribe to RSS - Sebarozvoj