Voda: Veľká záhada

Originálny názov: Вода
Rusko, 2006, 82 min

Réžia: Julia Perkul, Anastasija Popova

Voda - najzásadnejšia súčasť života na Zemi. Sme s ňou v každodennom kontakte, ale poznáme tajomstvo tohto úžasného živlu? Využívame vodu v poľnohospodárstve, továrňach, vodných elektrárňach a vôbec na milióny rôznych spôsobov, a pritom sa jej správanie vymyká všetkým fyzikálnym zákonom. V čase globálnych klimatických zmien je absolútne nevyhnutné pochopiť záhady tohto živlu. Každý živý organizmus potrebuje k životu vodu. Tým, že sme nezistili, ako presne voda funguje a čoho je schopná, sme sa dostali do situácie, kedy jej kvalitu zneužívame a zabúdame na jej potenciál.
Snímka predstavuje úchvatné objavy, s ktorými prišli vedci z celého sveta, napríklad z Ruska, Kazachstanu, Švajčiarska, Izraela, Spojených štátov, Veľkej Británie, Rakúska, Japonska, Argentíny, Číny a Tibetu.

Kategória: