Helena Máslová: Reprodukčná lenivosť a detinskí muži zpôsobujú epidémiu neplodnosti

MUDr. Helena Máslová vyštudovala 1. lekársku fakultu Univerzity Karlovej v Prahe. Pracovala na gynekologicko-pôrodníckom oddelení, na lôžkovom internom oddelení aj v liečebni dlhodobo chorých. Skúsenosti zo všetkých týchto pracovísk ju priviedli k psychosomatickej a primárnej medicíne a neskôr k založeniu Centra psychosomatickej starostlivosti.
V súčasnosti sa venuje najmä psychogynekológii, ženskému zdraviu a reprodukcii z pohľadu psychosomatických súvislostí. Matka troch detí. Člen Slovenskej lekárskej komory.

Podnetný rozhovor s MUDr, Helenou Máslovou: http://relax.lidovky.cz/reprodukcni-lenivost-a-detinsti-muzi-zpusobuji-e...
A pan doktorka na návšteve u Jana Krausa: https://www.youtube.com/watch?v=b9WY5wiKwmc

Kategória: